Audyt bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT:

Przeprowadzamy skany sieci komputerowych w małych i średnich przedsiębiorstwach pod względem podatności na zagrożenia związane z cyberatakami.
Luka w systemach IT może byś wykorzystana przez nieupoważnione osoby, grupy osób do wyciągnięcia lub nawet usunięcia danych z firmy.
Działanie takie może byś tragiczne w skutkach dla firmy jeżeli sieć lub sprzęt sieciowy nie jest właściwie zabezpieczony fizycznie i programowo.
Weryfikujemy dokumentację i procesy działające w firmach, sprawdzamy poprawność wykonanych kopii zapasowych. (backupów)